Skolbiblioteken ?kar – fast alltf?r l?ngsamt

I biblioteksrapporten som kom ut ig?r konstaterar vi att antalet skolbibliotek med minst halvtidsbemanning ?kar n?got, men att det fortfarande ?r endast drygt h?lften av landets elever som har ungef?r halvtidsbemanning p? sina skolbibliotek, eller mer.

Samtidigt, konstateras det i rapporten, kan man tydligt se att personalt?theten p? folkbibliotekens barn- och ungdomsavdelningar ?r en superviktig del f?r att ?ka l?nen och st?rka l?sandet i dessa ?ldrar.

Hur l?nge skall det dr?ja innan huvudm?nnen (skolorna) i hela landet kopplar ihop dessa och ser att bemannade skolbibliotek ?r en n?dv?ndighet f?r att ?ka l?n och st?rka l?sandet bland elever?

Bibliotek 2017

Skolbiblioteket och Google Classroom

Jag st?llde en fr?ga p? Skolbiblistan, en e-postlista d?r skolbibliotekarier svarar p? varandras fr?gor, om n?gon d?r anv?nde sig av Google Classroom och is?fall p? vilket s?tt. Detta blev svaren, avidentifierat s?klart:

 

 • Vi har precis b?rjat med det i grundskolan. Vi anv?nder en gemensam katalog med webbl?sning f?r alla grundskolornas bibliotek. D? beh?ver vi samarbeta och har d? ett Classroom f?r skolbiblioteken d?r vi har l?nken till katalog och anv?ndarfilmer som jag gjort. Alla l?rare och elever i kommunen l?ggs in som elever och det ?r bara vi som arbetar i skolbiblioteken som f?r l?rarbeh?righet h?r. H?r finns inte s? mycket annan information f?rutom l?nkar till sidor f?r m?ngspr?kslitteratur.
 • Vi har ett Classroom f?r den h?gstadieskola som jag arbetar p?. H?r blir det mer som en anslagstavla och grupprum f?r lokala h?ndelser. H?r deltar bara de som g?r eller arbetar vid skolan.
 • L?rarna brukar l?gga till mig som ”l?rare” p? de classroomsidorna som de har med klasserna d?r jag ?r inne och jobbar. D? kan jag l?gga in mina uppgifter i k?llkritik och kan ?ven se elevernas inl?mningar. Jag har skapat egna classroom f?r de l?rargrupper som jag regelbundet tr?ffar. T ex l?slyftet, digitala lyftet, l?s- och l?rgrupp. D? kan vi enkelt f? in det materialet vi jobbar med d?r. I nul?get har jag inte lagt upp n?gra classroom f?r elevgrupper. Jag t?nker att det hade varit bra om man jobbar med ex elevens val eller biblioteksr?d.
 • Vi anv?nder det i vissa sammanhang, f?r olika projekt och grupperingar (biblioteksn?mnd, bokcrirklar etc). Och s? blir vi ju ibland inbjudna till l?rares classroom n?r vi har samarbeten med dem. Men det ?r ungef?r s? l?ngt det str?ckt sig. F?r olika m?ten och grupper som man ?terkommer till och har kontinuerlig kontakt/samarbete med tycker jag det ?r j?ttebra.
 • Vi p? biblioteket har inget eget classroom, d?remot kan vi sammanst?lla l?nksamlingar (i dokument eller mappar) som vi delar, eller l?gga ut presentationer vi har haft i s?rskilda kursers classrooms (som l?rarna skapat).
 • Jag har skapat ett classroom f?r v?r ungdomsbokscirkel vi har p? skolan. Det ?r en bokcirkel f?r l?rare och bibliotekspersonal som l?ser ungdomsb?cker ”i jobbet”. I classroom l?gger jag ut all information om tr?ffar, titlar, vad som finns inne p? bibblan etc. All information finns samlat p? ett st?lle. Tanken ?r att det ska kunna fungera som ett forum ocks?, d?r man kan skriva lite tankar om de olika titlarna efter man har l?st.

Varf?r anv?nder vi Classroom?

Ensam bibliotekarie i grundskolan alternativt mycket l?g bemanning. Att anv?nda ett gemensamt verktyg ger en viss form av likv?rdighet och tillg?nglighet f?r eleverna.

Upphovsr?tt och Creative Commons

Upphovsr?tt i klassrummet

Snabbt svar om upphovsr?tt?(Marie Andersson, ?-pedagogen)
Upphovsr?tt i klassrummet beh?ver inte vara s? sv?rt.
Upphovsr?ttsdjungeln – vad ?r till?tet och inte??
Mediekompass har tagit fram quiz om upphovsr?tt och ger tips om hur du kan diskutera upphovsr?tt i klassrummet.
Upphovsr?tt och Creative Commons p? Kolla k?llan
En avsnitt p? Kolla k?llan handlar om upphovsr?tt och?Creative Commons i skolan
V?gar man instagramma offentliga konstverk (.se – 17 mars 2015)
Om en tvist som p?g?r vintern 2015 i h?gsta domstolen

Filmer om upphovsr?tt

Film om hur du hittar Creative Commons-licensierade bilder
Av Marie Andersson, ?-pedagogen.
Ett samtal om juridik i skolan – upphovsr?tt (GR Pedagogiskt centrum)
Ett samtal om juridik i skolan
Copyright exposed – Library of Congress
http://www.loc.gov/teachers/copyrightmystery/#/copyright/

Artiklar och blogginl?gg om upphovsr?tt

Bond och Bartók p? v?g ur upphovsr?ttens grepp (DN 17 januari 2016)
Intressant om upphovsr?tt utifr?n att Ian Flemings b?cker nu ?r public domain i Kanada (skyddstiden har g?tt ut)
Nej, Facebook bryr sig inte om din status?(Expressen 29 sep 2015)
”Nej, Facebook-statusen du sprider om att du nekar Facebook r?tten att anv?nda dina bilder och personuppgifter funkar inte. Enligt juristen Linnea Harnesk ?r det hela rent dravel.” (citat Expressens ingress)
Journalisten reder ut l?nkning?(Journalisten 9 januari 2013)
Vad ?r lagligt och vad ?r det inte? Finns det n?got problematiskt med viss typ av l?nkning?
Fria upphovsr?ttslicenser underl?ttar kunskapsdelning och l?rande (sverd.se)
Ebba Ossiannilsson och Alma Taawo reder ut begreppen inom Creative Commons och andra upphovsr?ttsbaserade licenser.

R?ttsfall upphovsr?tt

Christer Petterssons f?riga ansikte friade konstn?ren (svt.se 17 mars 2015)
Om konstn?r som friades n?r han avbildat fotografi.
Str?mmad film utreds f?r f?rsta g?ngen?(Sveriges Radio 2013-11-18)
HD meddelar inte pr?vningstillst?nd i Student Bay-m?let (SLFF 2013-03-11)
H?gsta domstolen har nu meddelat att det inte blir pr?vningstillst?nd i Student Bay-m?let.
Canal Plus-fallet
Wikipedia ber?ttar om Canal Plus-fallet d? en man i Hudviksvall f?lldes f?r att l?nkat till hockeymatcher som l?g bakom betalv?gg hos Canal Plus.
R?ttsfall bild – upphovsr?tt f?r bild
Bildombudsmannen Staffan Teste listar aktuella r?ttsfall.

L?nkkoll 2018-02-14 | AH

H?mtat med tillst?nd fr?n Kolla K?llans Wiki, vilken l?ggs ner i juni 2018.?

Periscope – vara eller inte vara

Under v?rvintern 2016 diskuterades appen Periscope och dess vara eller inte vara i skolan. H?r har Kolla k?llan samlat ett urval av artiklarna. F?r dig som inte vet vad Periscope ?r finns en artikel?Vad ?r Periscope??p? Surfa Lugnts webbplats.

Periscope i skolan – n?gra artiklar fr?n vintern 2016

Vi vuxna m?ste mota paniken i grind (Surfa Lugnt 160304)
Inl?gg om vikten av vuxnas engagemang p? Surfa Lugnt-kampanjens webbplats.

Olagligt eller bara omoraliskt (Skolv?rlden 2016-02-11)
http://skolvarlden.se/artiklar/olagligt-eller-bara-omoraliskt

Saklig och kritisk debatt beh?vs efter skollarm om Periscope (svd.se 160129)
http://www.svd.se/saklig-analys-behovs-efter-skollarm-om-periscope/av/marten-schultz

F?r?ldrar larmas om popul?r mobilapp (Expressen 160205)
http://www.expressen.se/nyheter/foraldrar-larmas-om-popular-mobilapp/

Elevers tankar kring Periscope i skolan, smygfilmning av l?rare och lives?ndning
Inklusive exempel p? diskussionsfr?gor (lrbloggar.se 160114)
http://lrbloggar.se/sarabruun/elevers-tankar-kring-periscope-i-skolan-smygfilmning-av-larare-och-livesandning/

Destruktiva trender bland unga p? Periscope (Sveriges radio 160122)
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/destruktiva-trender-bland-unga-pa-periscope

Rektorn drog i n?dbromsen (Skolv?rlden 160201)
http://skolvarlden.se/bloggar/kornhall/rektorn-drog-i-nodbromsen-sa-har-hanterades-periscope

“Vid 50 likes sl?r jag min l?rare i r?ven” (Skolv?rlden 160120)
http://skolvarlden.se/bloggar/sara-bruun/vid-50-likes-slar-jag-min-larare-i-roven

S? kan l?rare hantera smygfilmande elever (Skolv?rlden 160121)
http://skolvarlden.se/artiklar/sa-kan-larare-hantera-smygfilmande-elever

Hur ska skolans ledning agera?

Blockering uts?tter barn f?r fara
http://www.kulturer.net/2016/01/11/blockering-utsatter-barn-for-storre-fara/

Aktiviteter i klassrummet

Tar Periscope in i klassrummet (unt.se 160208)
http://www.unt.se/sigtunabygden/tar-periscope-in-i-klassrummet-4094579.aspx

Periscope i skolan (Patricia Diaz 2016-01-14)
http://www.patriciadiaz.se/periscope-i-skolan/

Det finns f?rslag p? diskussionsfr?gor i Sara Bruuns artiklar
http://lrbloggar.se/sarabruun/elevers-tankar-kring-periscope-i-skolan-smygfilmning-av-larare-och-livesandning/

Jag tog en bild av en kompis… Nu d??” Webbstj?rnans affisch
http://www.kristinaalexanderson.se/2014/03/31/krankande-fotografering-vad-innebar-det-blogg100/

Fakta om Periscope och liknande tj?nster
Vad ?r Periscope?(Dagens analys 2015-05-30)
Dagens analys testar appen

Nya trenden: H?r ?r apparna som l?ter dig livs?nda fr?n mobilen?(Metro 25-03-28)

Lagstiftning och lagf?rslag
Ny lag ska stoppa n?thatet?(Skolv?rlden 2016-02-03)
Appar som Kik och Periscope aktualiserar fr?gan om n?tmobbing och integritet i skolan. En ny utredning vill modernisera lagen f?r att stoppa n?thatet.

L?nkkoll 2018-02-14

H?mtat med tillst?nd fr?n Kolla K?llans Wiki, vilken l?ggs ner i juni 2018.?

Forskning inom skolomr?det

Denna artikel ?r t?nkt att samla bra sajter f?r forskning inom skolomr?det, som skolbibliotekarien kan tipsa sina kollegor om.

F?rskolan

 • NB-ECEC?samlar den kvalitetss?krade skandinaviska forskningen om f?rskoleverksamheten. Perfekt f?r elever p? Barn- och fritidsprogrammet som vill knyta ert arbete till aktuell forskning eller f?r f?rskoll?raren.?

  H?r kan man s?ka p? ?mnesord, ?rtal eller land, f?r att n?mna de vanligaste s?kv?garna, eller i fritext. I skrivande stund finns n?rmare 700 forskningsrapporter f?r ?ren 2006-2015 med i databasen, och allt ?r fritt tillg?ngligt. En tredjedel av dessa rapporter ?r kopplade till svenska f?rh?llanden. St?rre delen av materialet ?r p? engelska och ?ven om man inte kan l?sa allt material direkt via webben s? ?r detta en bra k?lla f?r att g? vidare till Kungliga bibliotekets webbplats (genom l?nk till Libris) och se vart den g?r att l?na.

K?llkritik kring sociala medier

官场风流

Om delningskultur, vikten av k?llkritik och etiska ?verv?ganden i anv?ndningen av sociala medier.

K?llkritik

Det ?r tydligen bara p? f?rsta april som k?llkritiken lever (DN – 3 april 2015)
Hanna Fahl i Dagens nyheter.

5 misstag du borde undvika innan du delar (Nyheter24 – 25 februari 2015)
T?nk efter f?re du delar – det beh?ver inte ta s? l?ng tid.

Vi beh?ver vara mer k?llkritiska (Dt.se – 24 februari 2015)
Intervju med Jan Sv?rdhagen om k?llkritik och delningar p? n?tet

Tips f?r att undvika f?llor n?r du letar delar i sociala medier (sr.se 1 december 2014)
Artikel p? sr.se

Slarvig k?llkritik avsl?jas i sociala medier (Mediev?rlden 21 november 2014)
Mats Olin p? Timbro Medieinstitut om k?llkritik p? sociala medier.

Sn?lla – L?r er v?rdera information p? n?tet! (Metro – 29 september 2014)
Jack Werner fr?n tidningen Metro skrev denna artikel. Jack Werner ansvarar ocks? f?r tidningen Metros Viralgranskaren.

Tusentals offer f?r Facebook-bedr?geri? (DagensPs.se 7 april 2014)
Artikel om bedragare som f?rs?ker f? Facebook-anv?ndare att uppge sina mobilnummer f?r att kunna lura dem p? pengar.

?r det sj?lvklart att anv?nda Facebook som intran?t i skolan?
L?raren och f?rfattaren Christina L?fving (@itmamman i sociala medier) reflekterar kring Facebook som kanal f?r att n? ut till och kommunicera med eleverna.

L?nkkoll 2018-02-14/ AH

H?mtat med tillst?nd fr?n Kolla K?llans Wiki, vilken l?ggs ner i juni 2018.?

Litteratur om k?llkritik

H?r ?r exempel p? n?gra handb?cker och tryckta l?romedel som handlar om k?llkritik. En del av b?ckerna inneh?ller ocks? mer praktiska exempel p? hur du kan arbeta med k?llkritik i klassrummet eller skolans bibliotek. B?ckerna ?r f?rtecknade i alfabetisk ordning efter f?rfattarens efternamn.

Alexanderson, Kristina: K?llkritik p? Internet. – Stockholm: Stiftelsen f?r internetinfrastruktur, 2012. L?nk till?K?llkritik p? Internet i webbversion.

Eskilsson, Ulf: ?r det sant? – Stockholm: Argument, 2004. En l?robok som
inneh?ller grundl?ggande ?vningar i k?llkritik och en reporterskola.

Hultén, Pernilla: Kritiskt t?nkande / Pernilla Hultén, Jens Hultman, Lars
Torsten Eriksson. Malm? : Liber, 2007.

Leth, G?ran & Torsten Thurén: K?llkritik f?r Internet. Stockholm: Stiftelsen f?r
psykologiskt f?rsvar, 2000. F?rfattarna beskriver hur man kan bedriva k?llkritik
p? Internet och visar att det ?r viktigt att vara kritisk ?ven mot de k?llor man
litar p?. L?nk till?K?llkritik f?r Internet som pdf-fil.

Mannerheim, Filippa & Fast Ehrlén, Katarina: Det ?r bara att googla. Stockholm: Sanoma Utbildning, 2012. F?rfattarna har skapat en m?ngd exempel, ?vningar och lektionsuppl?gg f?r undervisning i k?llkritik (med fokus p? internet och digitala medier). M?lgruppen s?gs vara svenskl?rare, men uppgifterna g?r att anv?nda i m?nga skol?mnen. L?nk till?f?rlagets information om Det ?r bara att googla.

Olofsson, Sam: Nedslag i historien – att v?rdera och analysera k?llor. –
Malm?: Gleerups, 2010.

Thuren, Torsten: K?llkritik. – Stockholm : Liber, 2005.

Thurén, Torsten: Sant eller falskt? – metoder i k?llkritik. KBM, Stockholm,
2003. Boken beskriver de k?llkritiska principerna och inneh?ller ocks?
konkreta exempel, i de flesta fall h?mtade fr?n massmedia. L?nk till?Sant eller falskt? som pdf-fil

Verification Handbook for Investigative Reporting – A guide to online search and research techniques for using UGC and open source information in investigations?(publicerad 15 april 2015). En handbok i k?llkritik f?r gr?vande journalister.

?hman, Christer: K?llor och k?llkritik : fr?n antiken till nutiden. – Stockholm:
Natur & kultur, 2009.

L?nkkoll 2018-02-14 | AH

H?mtat med tillst?nd fr?n Kolla K?llans Wiki, vilken l?ggs ner i juni 2018.?

K?llkritik kring konspirationsteorier

Nationelencyklopedin f?rklarar begreppet konspirationsteori s? h?r: ”icke styrkt f?rest?llning eller teori som s?ker f?rklara en viktig historisk, politisk eller social h?ndelse med en bakomliggande hemlig komplott av ett antal makthavare.” Sj?lva begreppet b?rjade anv?ndas efter Kennedymordet p? 1960-talet. N?gra exempel p? konspirationsteorier fr?n modern tid ?r utsagor om att att det fanns en bomb ombord p? Estonia, att prinsessan Dianas d?d inte var en olycka, att presidenterna Bush och Clinton var fj?rrstyrda f?r att kunna svara p? fr?gor och att m?nlandningen aldrig har ?gt rum. Claes Svahn, f?rfattare till en bok om konspirationsteorier, ber?ttade om detta under ett panelsamtal p? K?llkritikens dag i mars 2017. (Se hans framtr?dande?h?r?)Han menade att anledningen till att m?nniskor s?ker sig till konspirationsteorier ?r att vi inte litar p? det enkla. Vi vill se en plan bakom allt. Konspirationsteorier kan i sin v?rsta form leda till polarisering mellan m?nniskor, politikerf?rakt och ovilja att r?sta. D?rf?r ?r det viktigt att ta upp dem i skolans diskussioner om k?llkritik.
P? den h?r sidan finns n?gra?exempel p? vanliga konspirationsteorier. L?ngre ner p? sidan f?r du tips p? artiklar och b?cker i ?mnet. F?rslagen samlades in av en bibliotekarie p? skolbiblistan v?ren 2016. Du hittar ocks? flera exempel i?Wikipedia.?

Exempel p? konspirationsteorier (tips via Skolbiblistan)

 • K?ndisars liv och d?d, t ex att Elvis och Tupac lever, att Paul McCartney dog i bilolycka 1966, men att detta doldes. L?s t ex artikeln?Paul is dead?i Wikipedia.
 • Chemtrails – Att flygplan skulle ha mystiska ?mnen i tankarna som p?verkar oss/g?r oss till lydiga medborgare/allt m?jligt L?s t ex artikeln?Chemtrail?i Wikipedia
 • Reptilfolk som i hemlighet styr jorden. L?s t ex artikeln hos thewire.com?12 Million Americans Believe Lizard People Run Our Country

Bilderbergsgruppen och andra hemliga s?llskap. L?s mer i?Wikipedia?
M?nga ?r extremt misst?nksamma mot fluor. Se artikel?Fluor numera klassad som nervgift.
Fler exempel finns listade i Wikipedias artikel?Konspirationsteori. Se rubriken Popul?ra konspirationsteorier r?r bland annat lite l?ngre ner i artikeln.

Artiklar om konspirationsteorier

Konspirationsteorier: K?llkritik, fakta och l?gn p? Internet (sr.se 2016-05-09)
”Sund skepsis mot makt och auktoritet bor granne med total godtrogenhet mot ANDRA auktoriteter”, menar artikelf?rfattaren Andreas Ekstr?m.
N?gra vanliga konspirationsteorier (DN 2014-05-13)
DN presenterar tio vanliga konspirationsteorier, varav ett par visar sig vara sanna.
N?r konspirationen blev egen teori?(Pedagogiska magasinet 2013-04-29)
Intressant artikel om konspirationsteorier (speciellt kring judar, muslimer, 11 september mm) av Gertrud Svensén fr?n Pedagogiska magasinet. Intervju med Jonathan Leman fr?n Expo:s skolverksamhet, Erik ?sard fr?n Uppsala universitet och idéhistoriker Erik Bachner.
Konspirationsteorier sprider sig i USA (Expo 2010-10-02)
En ?ldre artikel ur tidningen Expo. Kanske kan eleverna unders?ka vad som har skrivits senare om dessa teorier och sedan diskutera?

B?cker (tips via Skolbiblistan)

L?s mer p? Boktips-sidan.

L?nkkoll 2018-02-13/AH

H?mtat med tillst?nd fr?n Kolla K?llans Wiki, vilken l?ggs ner i juni 2018.?